sıxıntı

sıxıntı
is.
1. Çətinlik, qısıntı, yoxsulluq, ehtiyac, korluq, güzəran ağırlığı. <Əmrah> başdan-ayağa sıxıntı, fəryadla yoğrulmuş bir həyatdan küsməkdə haqlı idi. M. Hüs.. Durnanın uşaqlığı sıxıntı içərisində keçmişdi. Ə. S.. Sıxıntı çəkmək – 1) maddi cəhətdən çətinlik çəkmək, korluq çəkmək, ehtiyac içində olmaq. Min sıxıntı çəkirsən, güzəranın ağırdır; Dərdini eşitməyir tanrın, niyə, sağırdır? N. Rəfibəyli; 2) əzab çəkmək, əziyyət çəkmək. <Aydəmir İnciyə:> İstəmirəm sən mənimçin bir sıxıntı çəkəsən, sənin adın çəkilsin. C. C..
2. Darısqallıq nəticəsində duyulan narahatlıq. Ailə bir otaqda sıxıntı içərisindədir. – <Kənd məktəbinin müəllimi:> Sizin evdə <müəllim> sıxıntı çəkər. Ə. H..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • iztirab — ə. sıxıntı, əzab əziyyət …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • darlıq — is. 1. Dar şeyin halı; ensizlik. Yolun darlığı. Keçidin darlığı. // Yer (sahə) azlığı; darısqallıq. Mənzilin darlığı. // Sıxlıq, tarımlıq. Şalvarın darlığı. Paltarın darlığı. 2. Sıxıntı, tənglik. Nəfəs darlığı. 3. məc. Maddi sıxıntı, çətinlik,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • korluq — 1. is. 1. Kor adamın halı, gözü görməmə. <Salman:> O mənim atamın korluğuna sataşdı. Ə. H.. <Məsmə:> <Ərimgil> gözsüzlük bədbəxtliyini, korluq fəlakətini özləri üçün bir nemət hesab edirdilər. S. H.. <Zeynal> korluğa… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • əzab — is. <ər.> 1. Əziyyət, üzüntü, işgəncə. Toy bayramdır bu dünyanın əzabı; Ağlı olan ona gətirər tabı. M. P. V.. <Nuriyyə:> Əvvəl günlər, dünyada hər əzabın bir sonu olduğunu düşünərək özümə təsəlli verirdim. İ. Ə.. Əzaba, zəhmətə… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • təngna(y) — f. 1) darlıq, sıxıntı; 2) dar yer; sıxıntı …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • məşəqqət — <ər.> 1. is. Əzab, əziyyət, sıxıntı, zəhmət, möhnət. Gözlərindən və üzündən <dərvişin> yuxu və məşəqqət görünürdü. A. D.. Qurtarmışdı qışın sərt məşəqqəti; Açırdı ürəyi yazın ləzzəti. H. K. S.. Məşəqqət çəkmək – əzab çəkmək, əziyyət… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • səfalət — is. <ər.> Son dərəcə ehtiyac içərisində yaşama, sıxıntı çəkmə; yoxsulluq və ehtiyacdan çəkilən sıxıntı. Əyyaşlığın sonu yorğunluq və səfalət, səfalətin sonu heçlik və fəlakətdir. A. Ş.. <Məsmə:> Düşdüyüm mühit məni zillət və səfalət… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • atəş — f. 1) od; 2) odlu silahdan atəş; 3) yanma, yanğın; 4) m. işgəncə, sıxıntı …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • bəla — ə. 1) dərd, qüssə; 2) çətinlik, sıxıntı; 3) cəza …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • müzayiqə — ə. 1) darlıq, sıxıntı, çətinlik; 2) möhtac olma; ehtiyac; 3) əsirgəmə …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”